Formulare Acte - Model download gratuit Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare

Taburi primare

Download Model de Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare

Download formular Model de Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare in format pdf, word, doc

Oficiul de Cadastru Şi Publicitate Imobiliara ……………..

BIROUL  DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………….

 

 

Nr. de înregistrare ………………/……/…../ 20……

CERERE

pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare

 

 

         Domnule asistent-registrator,

 

            Subsemnatul (a) ……………………………………………………………… domiciliat (ă) în localitatea ………………………………..…………… str. ……………..……..............…………….........…… nr. ………........./….......................…, legitimat (ă) cu …………………............................…………..…., CNP ……….....…........……............…, tel/fax ………………..................................................................., e-mail: …………........................…, vă rog să-mi eliberaţi un extras de carte funciară de informare, privind imobilul situat în comuna/ oraşul/ municipiul ........................................................….............…, str. ………………………………............…., nr. ……….….  bl. ………..scara …….... ap……..., având Cartea Funciară nr. …………….....................…. a localităţii ……...................……............................…, cu nr. cadastral ………………..………….....................................................................................…….…., necesar la ……...…………............................……………………...…………………….............…………… .

 

 

Solicit comunicarea extrasului de carte funciară pentru informare:

prin poştă     □

la sediul BCPI  □

fax        □

 

 

 

 

 

S-a achitat tariful de …….................................….. lei prin chitanţa nr………………/20….., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 

 

 

 

Data ..…./……………../ 20..…                                                         Semnătura,

 

 

 

 

Cerere ANCPI pentru extras de carte funciara de informare

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere eliberare extras de carte funciară pentru informare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !