Cauta in site

Notar ACHIM ADRIAN

Date contact notar ACHIM ADRIAN

Camera Notariala: 
Notarul ACHIM ADRIAN face parte din Biroul Notarial " "

Notar ACHIM ADRIAN Pitesti

Birou Notarial ACHIM ADRIAN din Piteşti judetul Argeş

Adresa: 
Adresa notarului ACHIM ADRIAN este : PITEŞTI, judetul ARGEŞ
Locatia: 
  • Judetul Arges
  • Pitesti

Notari aceeasi localitate

Notar BOGOS NICOLETA-ROMANIŢA Pitesti Birou Notarial BOGOS NICOLETA-ROMANIŢA din Piteşti judetul Argeş
Notar BOLOVAN ION COSMIN PitestiBirou Notarial BOLOVAN ION COSMIN din Pitesti judetul Argeş
Notar BOLOVAN ROXANA-ELENA PitestiBirou Notarial BOLOVAN ROXANA-ELENA din Piteşti judetul Argeş
Notar BRUMĂ SORANA-CRISTINA PitestiBirou Notarial BRUMĂ SORANA-CRISTINA din Piteşti judetul Argeş
Notar BURCEA MARIN PitestiBirou Notarial BURCEA MARIN din Piteşti judetul Argeş

Top vizualizari acte

Formular cerere demisie cu acordul partilor

Cerere Demisie cu acordul partilor

Domnule Director

Subsemnatul __________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data...

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii....

Proces verbal de predare primire

 

                       

Încheiat astăzi, ___/___/______,

intre:

 

IMPUTERNICIRE Subsemnatul ……….… in calitate de asociat la  ……...…………  cu sediul in ….…avand B.I./C.I. seria…………nr. …….…… , deleg pe

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat...

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. _________ S.R.L., cu sediul in localitatea _, str. __ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului in calitate de administrator prin prezenta il ...... imputernicesc pe ....

Imputernicire auto iesire din tara( strainatate)

Atentie !!! imputernicirea este bine sa fie tradusa in engleza pentru UE iar pentru Turcia in limba turca.

 

ÎMPUTERNICIRE Auto
Subsemnatul .....cetatean ......., nascut la data de ..
inscris in circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ....
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata...

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

    CONTRACT DE COMODAT AUTO