concedii

Cerere concediu fara plata

Model cerere concediu fara plata

Cerere Concediu

Nr inregistrare______________

                               Domnule Director,

Subsemnatul_____________________ __________ angajat al ____________________pe functia de ________________ , avand marca__________  vă rog să îmi aprobaţi cererea  de concediu fără plată în perioada  ___/___/_____    -      ___/___/______

Menţionez că solicit concediul fără plata pentru motivul __________________________________________________________.


Cerere concediu

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul ___________________________, salariat al _________________, avand functia de _____________________ rog sa-mi aprobati efectuarea concediului de odihna pentru perioada ___/___/_______ – ___/___/________.

                                     Data _________                    NUMELE  SI SEMNATURA