Formulare Acte - Model download gratuit Procura vanzare autoturism Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Procura vanzare autoturism

Taburi primare

Download Model de Procura vanzare autoturism

Download formular Model de Procura vanzare autoturism in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Procura vanzare autoturism download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Procura vanzare autoturism in format pdf, word, doc

Imputernicire vanzare

Model procura speciala de vanzare autoturisme

 

Anexa nr. 29
Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5286

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

PROCURĂ SPECIALĂ de vânzare (autoturisme)

Subsemnatul/a_________________________________________, născut/ă
la data de______________, în__________________________________________,
cu domiciliul în______________________________________________________,
identificat prin ______________________________________________________,
având codul numeric personal__________________________________________,
proprietar al autoturismului marca__________________, tip_______________, număr de identificare_______________________________________, număr de omologare___________________, an de fabricaţie ___________,înmatriculat în circulaţie sub nr.________________, prin prezenta împuternicesc pe __________________________________________________________, domiciliat în_________________________________________________, care se legitimează cu__________ emis/ă de _______________________la data de _____________,
având CNP____________________, ca în numele meu şi pentru mine să vândă oricui va crede de cuviinţă şi la preţul cel mai avantajos mie, autoturismul descris mai sus şi să încaseze preţul vânzării.
Pentru aceasta, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile legate de vânzarea autoturismului descris, reprezentându-mă în faţa organelor administrative, inclusiv Biroul Poliţiei rutiere din jud._________________, administraţia financiară locală, RAR, semnând în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă în limitele acestui mandat.
Mandatarul meu va face orice va socoti necesar pentru îndeplinirea acestui mandat, considerându-se ca fiind făcut de mine şi opozabil mie.
Mandatarul meu va putea să circule cu autoturismul descris mai sus pe toate drumurile publice din ţară şi străinătate.
Redactat şi autentificat astăzi_______________, la Ambasada/Consulatul General al României la ___________________, în_____exemplare, din care_____exemplare s-au eliberat părţilor.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura____________________

Urmează încheierea de autentificare, pe verso.

 

sursa:mae.ro

 

procura vanzare autoturisme

imputernicire vanzare autoturism

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

mersi.

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

UOUYO

- VLAD (neverificat) - 3 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Procura vanzare autoturism au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Procura vanzare autoturism va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !