pensie

Procura speciala pensie

Formular Model procura speciala pensie
Subsemnatul _____ ...
pentru mine să: ______( întocmească dosarul de pensie, deschidă contul curent, încasarea pensiei pentru plăţi curente şi restante, semnarea extrasului de cont).
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru mine şi în numele meu oriunde va fi necesar,