Formulare Acte - Model download gratuit Cerere de chemare in garantie Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere de chemare in garantie

Taburi primare

Download Model de Cerere de chemare in garantie

Download formular Model de Cerere de chemare in garantie in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Cerere de chemare in garantie download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Cerere de chemare in garantie in format pdf, word, doc

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul ..................., domiciliat in ....................,str..........,nr.....

 

 

Chem in garantie pe ..................., domiciliat in........str...... nr.... ,in actiunea civila ce face obiectul dosarului nr. ........, cu termen de judecata la data de ............. al acestei instante, in care am calitatea de ............., pentru ca, in cazul in care se va admite cererea reclamantului, cel chemat in garantie sa fie obligat sa ma despagubeasca cu suma de .............. lei si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele actiunii:

In fapt, ........................................ .

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art.60 - art.63 C.proc.civ.

Dovada actiunii inteleg sa o fac cu .................. .

Depun prezenta in .... exemplare: unul pentru instanta, iar celelalte pentru a fi comunicate partilor din proces.

Anexez chitanta nr. ........ din ........... in valoare de ............ lei, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de ............. lei.

Data .................

Semnatura ...............

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ......................

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere de chemare in garantie au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere de chemare in garantie va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !