Formulare Acte - Model download gratuit Contract de mecenat Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de mecenat

Taburi primare

Download Model de Contract de mecenat

Download formular Model de Contract de mecenat in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de mecenat download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de mecenat in format pdf, word, doc

CONTRACT DE MECENAT

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

S.C. ..........................., cu sediul in .........................., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ........... / ............., Cod Fiscal ..........., reprezentata de................, in calitate de MECENA

si

Subsemnatul, ................................, nascut la data de ................, in ................, judetul ................, domiciliat in ............................, posesorul Buletinului de Identitate seria ........, nr. ..................., emis de Politia ........................., in calitate de BENEFICIAR al mecenatului;

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Obiectul prezentului contract consta in acordarea sprijinului financiar de catre MECENA, BENEFICIARULUI mecenatului, prin acoperirea cheltuielilor prevazute mai jos.

III. SCOPUL CONTRACTULUI

Art.3

Scopul prezentului contract il reprezinta folosirea sprijinului financiar cu urmatoarea destinatie:

- ........................................;

- ........................................;

IV. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA

Art.4

Sprijinul financiar consta in acoperirea cheltuielilor necesare BENEFICIARULUI in desfasurarea activitatilor prevazute in scopul contractului.

Art.5

Sumele de bani ce servesc scopului prezentului contract vor fi puse la dispozitia BENEFICIARULUI in numerar sau virate in contul institutiei pentru care sunt destinate.

Art.6

Respectivele sume de bani vor fi platite de catre MECENA, pe baza actelor doveditoare a cheltuielilor BENEFICIARULUI incluse in obiectul prezentului contract in avans.

Art.7

Plata se va face la inceputul fiecarei luni/o data la ... luni/la inceputul fiecarui trimestru/an.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.8

Obligatiile MECENEI:

- sa achite la termenul/termenele stabilit(e) cheltuielile BENEFICIARULUI prevazute in scopul contractului.

- se obliga sa depuna toata diligenta in a gasi o alta persoana care sa duca la bun sfarsit executarea prezentului contract, in cazul in care nu mai poate acorda sprijinul financiar stabilit in obiectul contractului;

-in cazul in care MECENA, desi a depus toata diligenta, nu gaseste o astfel de persoana, el va fi exonerat de raspundere numai daca l-a instiintat pe BENEFICIAR cu .... zile/luni, despre imposibilitatea continuarii executarii obligatiilor in termenii stipulati.

Art.9

Obligatiile BENEFICIARULUI:

- sa utilizeze sumele incasate de la MECENA exclusiv cu destinatia prevazuta in capitolul IV, al prezentului contract.

- sa prezinte din timp MECENATULUI cheltuielile ce fac obiectul prezentului contract, aducand documente justificative a cuantumului si destinatiei lor.

VI. DREPTURILE PARTILOR

Art.10

- MECENA are dreptul sa verifice daca BENEFICIARUL respecta destinatia banilor prevazuta in contract si sa atraga raspunderea BENEFICIARULUI de indata ce constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor asumate.

- BENEFICIARUL are dreptul sa ceara sumele de bani atunci cand MECENA, din culpa, nu-si executa de buna-voie obligatiile.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.11

In cazul neexecutarii cu rea-credinta a obligatiilor de catre parti, contractul se considera rezolvit de drept fara punere in intirziere si fara indeplinirea celorlalte formalitati prealabile.

In termenii prezentului contract, prin rea-credinta se intelege orice acceptiune pe care prevederile legale, doctrina si jurisprudenta o dau acestei notiuni, precum si neexecutarea obligatiilor contractuale in urmatoarele conditii:

- nerespectarea de catre MECENA a clauzelor prevazute la capitolul V, art. 8;

- folosirea banilor de catre BENEFICIAR cu alta destinatie decat cea prevazuta in contract, sau inducerea in eroare a MECENEI asupra cuantumului cheltuielilor aferente scopului prezentului contract.

Art.12

In cazul in care MECENA nu-si executa obligatiile contractuale in conditiile prezentate mai sus, este obligata sa plateasca BENEFICIARULUI daune-interese in cuantum de.......;

In cazul in care BENEFICIARUL, din culpa sa, foloseste banii cu o alta destinatie, este obligat sa returneze toti banii primiti pana in momentul descoperirii schimbarii destinatiei lor.

Sumele de bani supuse returnarii in conditiile de mai sus sunt purtatoare de dobanda practicata pe piata comerciala, din momentul in care subzista si obligatia returnarii lor.

De asemenea, BENEFICIARUL este obligat la plata penalitatilor de .....% pe zi de intarziere.

VIII. LITIGII

Art.13

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.14

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente.

IX. DISPOZITII FINALE

Art.15

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale.

Prezentul contract s-a incheiat astazi,................., in .... exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

 

MECENA, BENEFICIAR,

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Ok

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

Ft bine

- Petru (neverificat) - 5 ani ago.

Mersi frumos

- Carlos Enrique (neverificat) - 5 ani ago.

Ok

- Marin Florian (neverificat) - 3 ani ago.

Îmi tb

- Mihai leontina (neverificat) - 2 ani ago.

contract mecenat download

- niculi (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de mecenat au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de mecenat va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !