Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare in format pdf, word, doc

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE, CU PLATA PRETULUI INAINTE DE LIVRARE

Nr. ....... data .............

I. PARTILE CONTRACTANTE

1. ...................... cu domiciliul/sediul ................... str................ nr...... bloc ...... et..... ap...... , telefon .............. fax ......................

inregistrat la registrul comertului .................. sub nr........, avand contul curent

nr........... la Banca .................................................. si codul fiscal

nr........... reprezentat prin .......................................... avand functia

............................................. in calitate de VANZATOR si

2. ...................... cu domiciliul/sediul ................... str................ nr...... bloc ...... et..... ap...... , telefon .............. fax ......................

inregistrat la registrul comertului .................. sub nr........., avand contul curent

nr........... la Banca .................................................. si codul fiscal

nr........... reprezentat prin .......................................... avand functia

.............................. in calitate de CUMPARATOR

am incheiat acest contract de vanzare-cumparare bunuri.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

CUMPARATORUL se obliga sa cumpere urmatoarele bunuri

........................................... (numarul sau cantitatea, tipul si calitatea sau alte caracteristici de individualizare a bunurilor) de la VANZATOR conform termenilor acestui CONTRACT.

III. LIVRAREA

1. VANZATORUL se obliga sa livreze bunurile descrise mai sus, in sectiunea 2,

CUMPARATORULUI la ................................. (se va mentiona locul si conditiile de

livrare, ca de exemplu, cu camionul, la Bucuresti, inainte sau la data de ...............).

2. VANZATORUL (CUMPARATORUL) suporta cheltuielile de livrare a bunurilor.

3. VANZATORUL poate livra bunurile CUMPARATORULUI inainte de .........................

(data de livrare) numai daca CUMPARATORUL este de acord cu livrarea la o data anterioara.

4. Daca VANZATORUL, din culpa mtarzie livrarea bunurilor, va plati o penalitate

de ...... % pe zi de intarziere, din valoarea bunurilor livrate, dar nu mai mult de ......% din valoarea bunurilor.

5. Proprietatea si riscurile se transfera CUMPARATORULUI la data si la locul livrarii.

IV.RECEPTIA BUNURILOR

1.CUMPARATORUL poate sa refuze la livrare bunurile care sunt deteriorate in termen de doua zile de la data livrarii. CUMPARATORUL trebuie sa instiinteze in scris VANZATORUL de refuzul unor bunuri.

2. Refuzul unor bunuri nu-l scuteste pe CUMPARATOR de obligatia de a plati bunurile pe care nu le refuza sau de a executa alte obligatii in conformitate cu acest contract.

3. De indata ce CUMPARATORUL a acceptat bunurile potrivit dipozitiilor din aceasta sectiune, nu mai poate revoca acceptarea la o data ulterioara.

4. Daca bunurile deteriorate reprezinta mai mult de % din intreaga incarcatura CUMPARATORUL are dreptul sa refuze intreaga incarcatura.

5. Daca CUMPARATORUL restituie bunurile deteriorate VANZATORULUI, VANZATORUL trebuie sa plateasca cheltuielile normale legate de restituirea acestor bunuri.

6.VANZATORUL are obligatia ca pe cheltuiala lui fie sa inlocuiasca, fie sa repare bunurile deteriorate pe care CUMPARATORUL le-a refuzat, in termen de ............ zile de la data refuzului CUMPARATORULUI, fie sa restituie CUMPARATORULUI banii primiti pentru bunurile deteriorate, in termen de zile de la data refuzului CUMPARATORULUI.

7. Daca bunurile deteriorate reprezinta mai putin decat ..... % din intreaga incarcatura,CUMPARATORUL va accepta si va plati pentru intreaga incarcatura.

V. GARANTII

(Sectiune optionala)

1.VANZATORUL garanteaza ca bunurile vandute sunt im concordanta cu ..................... (standardul de calitate al produselor similare prevazute de legea romana sau standardele de calitate din sectiunea 2). VANZATORUL nu garanteaza ca bunurile sunt potrivite pentru un alt scop decat cel general admis pentru bunurile respective.

2. VANZATORUL (va inlocui, plati un rabat de...% din pretul vanzarii, remedia defectul) oricaror bunuri defecte, asumandu-si riscul si acoperind cheltuielile, daca defectul nu se datoreaza cumparatorului sau clientilor cumparatorului si daca defectul este descoperit nu mai tarziu de ....... zile, luni, de la data livrarii. Pana cand bunul defect este (reparat, inlocuit, platit), CUMPARATORUL il va depozita separat de celelalte bunuri pe cheltuiala VANZATORULUI.

3. CUMPARATORUL nu va acorda clientilor sai, mai multe garantii decat i-a acordat lui VANZATORUL.

VI.PLATA

1.CUMPARATORUL va plati VANZATORULUT ................................... lei pentru a

cumpara bunurile descrise mai sus, in sectiunea 2, la (data) ......... localizarea platii).

2. CUMPARATORUL va plati pretul, in bani lichizi VANZATORULUI la livrarea bunurilor. VANZATORUL poate sa ceara CUMPARATORULUI sa plateasca pretul in bani lichizi inainte de livrarea bunurilor, daca, dupa opinia VANZATORULUI, aceasta operatie este necesara. Daca VANZATORUL decide sa solicite o astfel de plata in avans, el are obligatia sa il instiinteze pe cumparator in scris, cu zile, inainte de efectuarea platii in avans. Daca CUMPARATORUL refuza plata in avans, VANZATORUL poate sa-l instiinteze pe CUMPARATOR ca inceteaza

CONTRACTUL.

3. In termen de ............. zile de la orice refuz de bunuri, potrivit Sectiunii 4

VANZATORUL trebuie sa restituie CUMPARATORULUI pretul de achizitionare a celor bunuri.

4. Pentru orice intarziere de plata, potrivit acestei Sectiuni, CUMPARATORUL/VANZATORUL trebuie sa plateasca o penalitate de ....... % din suma datorata, pe zi de intarziere, VANZATORULUI/CUMPARATORULUI, dar nu mai mult de cat ..... % din suma datorata.

VII. MARIREA PRETULUI

(Aceasta sectiune este optionala)

1. Daca VANZATORUL decide, anterior livrarii, ca nu poate livra bunurile la pretul specificat in sectiunea 5 datorita cresterii costurilor la materii prime, transportului, fortei de munca sau energiei, VANZATORUL va avea dreptul sa mareasca pretul de vanzare a bunurilor in raport de cresterile enumerate dupa ...... zile de la notificarea scrisa de CUMPARATOR.

2. CUMPARATORUL trebuie sa instiinteze in scris VANZATORUL, daca pretul marit este acceptabil, in termen de ...... zile de la primirea notificarii scrise din partea VANZATORULUI. Daca CUMPARATORUL nu raspunde la notificarea scrisa a VANZATORULUI, aceasta tacere poate fi considerata ca o acceptare a pretului marit.

Daca CUMPARATORUL refuza pretul marit, CONTRACTUL inceteaza fara nici o raspundere din partea vanzatorului sau a CUMPARATORULUI.

VIII. LIMITAREA RASPUNDERII

Odata ce CUMPARATORUL a acceptat si a platit pretul bunurilor cumparate, VANZATORUL nu mai are nici o obligatie potrivit, acestui CONTRACT (cu exceptia prevazuta la sectiunea 5, daca este inclusa).

Prezentul contract s-a incheiat astazi ................ (data) la sediul

VANZATORULUI,

CUMPARATOR                                VANZATOR

Prin                                                Prin

(Numele) ................                       (Numele) ...............

(Functia in societatea (Functia in societatea

comerciala) comerciala)

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare-cumparare cu plata pretului inainte de livrare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !