Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare-cumparare (model 1) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare-cumparare (model 1)

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare-cumparare (model 1)

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare (model 1) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare (model 1) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare-cumparare (model 1) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

Nr. .... din ................

1. PARTILE CONTRACTANTE:

Societatea Comerciala ...................................., cu sediul in .............., str. ..............., nr. ..., cod postal ......, tel/fax ............, cont virament nr. .............., deschis la ........... sucursala ............., cont pentru unitati publice nr. ........... deschis la ..................., cod fiscal .........., reprezentata prin .............................................., in calitate de VANZATOR,

si

Societatea Comerciala ...................................., cu sediul in .............., str. ..............., nr. ..., cod postal ......, tel/fax ............, cont virament nr. .............., deschis la ..................., cod fiscal .........., reprezentata prin .............................................., in calitate de CUMPARATOR,

incheie urmatorul contract de vanzare-cumparare:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

2.1. Vanzatorul se obliga sa livreze si cumparatorul sa primeasca si sa plateasca suma totala de .............., in concordanta cu datele continute de Anexa A, respectiv cantitatile, preturile unitare si termenele de livrare. Anexa A este parte integranta din prezentul contract.

2.2. Obiectul acestui contract poate fi extins sau respins prin acordul reciproc al partilor, exprimat in scris.

3. DURATA CONTRACTULUI:

3.1. Durata valabilitatii se raporteaza la anul calendaristic pentru care a fost incheiat.

3.2. Contractul se considera incheiat in momentul semnarii de ambele parti si conciliate divergentele.

4. CANTITATI SI TERMENE DE LIVRARE:

4.1. Tipurile de produse si cantitatile sunt prevazute in Anexa A la prezentul contract, precum si termenele de livrare.

4.2. Renuntarea integrala/partiala la cantitatile de produse contractate se poate face numai printr-o notificare scrisa, transmisa vanzatorului cu minim 30 de zile inainte de termenele de livrare stabilite.

5. PRETURI:

5.1. Preturile produselor sunt prevazute in Anexa A.

5.2. Preturile din Anexa A sunt in ..., iar plata se va face la livrare.

6. MODALITATI DE PLATA:

6.1. Cumparatorul se obliga sa efectueze plata produselor la livrare dupa receptia cantitativa si calitativa, dar nu mai tarziu de 5(cinci) zile lucratoare.

7. RECEPTIA PRODUSELOR:

7.1. Receptia cantitativa si calitativa a produselor se efectueaza la sediul cumparatorului in prezenta delegatului vanzatorului.

8. GARANTII:

8.1. Vanzatorul raspunde pentru calitatea produselor livrate, inclusiv pentru vicii ascunse constatate in perioada de garantie, in limita standardelor tehnice in vigoare. Totodata se obliga sa inlocuiasca marfa reclamata pe cheltuiala sa in termen maxim de 3 luni de la data reclamatiei.

8.2. Reclamarea de catre cumparator a deficientelor constatate la produse in perioada de garantie va fi facuta in termen de 5 zile de la constatarea acestora.

8.3. Produsele livrate vor fi insotite de Certificat de Calitate si Certificat de Garantie.

8.4. Termenul de garantie va fi de 12 luni de la data livrarii.

9. EXPEDIERE SI TRANSPORT:

9.1. Expedierea si transportul produselor la sediul cumparatorului se va face cu mijloacele vanzatorului, pe cheltuiala acestuia.

10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA:

10.1. Pentru intarzierea in achitarea contravalorii produselor, cumparatorul va plati penalitati de 0,15% din diferenta neachitata pentru fiecare zi de intarziere, totodata si vanzatorul va plati penalitati de 0,15% pe zi din valoarea produselor nelivrate la termen.

10.2. Partile sunt exonerate de obligatiile asumate prin prezentul contract in caz de forta majora. Forta majora trebuie notificata celeilalte parti in termen de 5 zile de la data intervenirii, urmand ca in 10 zil de la instituire sa se comunice si actele doveditoare.

11. LITIGII:

11.1. Diferendele ce ar putea aparein cursul executarii contractului vor fi supuse rezolvarii amiabile. Concilierea se poate face si prin corespondenta. In cazul in care concilierea nu a dus la stingerea litigiului, diferendele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti. Orice modificare sau reziliere a prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti.

Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Actele aditionale la contract se vor incheia in acelasi numar de exemplare.

 

 

VANZATOR,                 CUMPARATOR,

 

 

.................                   ....................

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

corect

- cr (neverificat) - 5 ani ago.

contract

- simiuc (neverificat) - 8 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare-cumparare (model 1) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare-cumparare (model 1) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !